W ramach obecnej firmy prowadzilimy (zobacz galeri) m.in.:

Geodezyjn obsug budowy obiektów przemysowych
 • BOT Elektrownia Bechatów S.A. - Stacja Filtrów Wody Zdekarbonizowanej, Absorbery, Rozbudowa Magazynu Kamienia Wapiennego, Rozadunek Gipsu na Wagony, Obiekty Odsiarczania
 • Ujcie i doprowadzenie wody z rzeki Warty oraz Krasówki do BOT Elektrowni Bechatów S.A.
 • budowa trasy linii energetycznych z Radomska do Ujcia Wody na rzece Warcie
 • budowa trasy wiatowodu i kabli zasilajcych od Pompowni Czyów i Pompowni Chabielice do Elektrowni Bechatów
 • obsuga budowy Bloku 858 MW
 • obsuga Elektrowni Wiatrowej na górze Kamiesk
 • renowacja siatki realizacyjnej na terenie Elektrowni Bechatów
 • kompleksowa obsuga geodezyjna na budowie Wysypiska mieci na Lublinku dla miasta odzi
 • prace przy budowie Oczyszczalni cieków dla miasta Bechatów
 • roboty geodezyjne przy budowie wiaduktu w Radomsku
 • obsug przy budowie osiedli mieszkaniowych:
 • w Bechatowie osiedle Binków, Olsztyskie
 • w Pabianicach osiedle Bugaj V
 • w odzi o.Olechów
 • kompleksowa geodezyjna obsuga Gminy Kleszczów
 • obsuga przy budowie dróg i ulic
Pomiar przemieszcze pionowych na obiektach BOT Elektrowni Bechatów S.A.
Kominy, Chodnie, Mosty Skone, Budynek Gówny, Skadowisko Popiou "Bagno-Lubie", Sok, Pompownie Czyów i Rogowiec, Biay ug

Wykonanie map d/c projektowych
Ujcie i doprowadzenie wody z rzeki Warty do Elektrowni Bechatów, tereny Elektrowni Bechatów, Zaplecza Technicznego, wskazanych rejonów miasta Bechatowa, Trasy Hydrotransportu od Elektrowni do Zwaowiska KWB, teren Skadowiska Odpadów Paleniskowych Elektrowni B-tów, teren pod Elektrowni Wiatrow na górze Kamiesk.

Wykonanie map d/c prawnych
Regulacja starego stanu prawnego Skadowiska ula i Popiou oraz trasy Rurocigów Wody dodatkowej, podzia terenu na dziaki rekreacyjne w Zarzcinie, podzia na dziaki budowlane na o. Binków, podziay dziaek na Zapleczu Technicznym, na Ujciu Wody z rzeki Warty oraz podzia dziaek w obr.Piaski, Czyów, Wola Grzymalina pod Skadowisko Odpadów Paleniskowych.
 
Geopomiar S.C. - ul. Okrzei 45 PH415, 97-400 Belchatów