Asortyment wykonywanych robót:
  • tyczenia i inwentaryzacje urzdze podziemnych, naziemnych i nadziemnych oraz kompleksowa geodezyjna obsuga budowy obiektów przemysowych, budownictwa mieszkaniowego oraz maej architektury
  • pomiar przemieszcze pionowych i odksztace
  • pomiary objtoci mas ziemnych
  • pomiary suwnic
  • opracowanie geodezyjne projektów
  • wykonywanie map d/c projektowych w systemie numerycznym i analogowym
  • wykonywanie map d/c prawnych
  • 3D - pomiar konstrukcji i opracowania numeryczne trójwymiarowych map dla potrzeb projektowych
wiadczymy równie usugi w zakresie wielko- i mao-formatowych kolorowych wydruków, kserowania i skanowania.


 
Geopomiar S.C. - ul. Okrzei 45 PH415, 97-400 Belchatów